Waarom Jezus

Zoals jullie al op deze blog hebben kunnen lezen (en mensen die mij kennen natuurlijk al lang weten), ben ik een christen. Soms bereikt mij weleens de vraag, meestal trouwens via via, hoe het toch komt dat ik de laatste jaren opeens zo 'christelijk' ben geworden? Het antwoord op de vraag van deze verandering opeens, kun je ergens anders lezen. (zie Over mij) Maar ook wel de vraag, waarom ik, als toch wel intelligente vrouw, al die poespas geloof? En waarom christelijk? Waarom ben ik bijvoorbeeld geen boeddhist, hindoe, moslim, of noem maar op? Waarom geloof ik überhaupt dat er meer is tussen hemel en aarde? Dat zijn natuurlijk interessante vragen.

Laat ik eerst eens beginnen bij de mensen, die denken dat er niets is ,behalve het leven hier en nu op aarde. De atheïsten, de evolutionisten, mensen die op de wetenschap afgaan. Maar nog nooit hebben onderzoekers en wetenschappers kunnen aantonen dat er geen 'hogere macht' is. Dat is een aanname waar zij vanuit gaan, dus net zo goed is dit een 'geloof'. Een geloof dat er niets is buiten het aardse bestaan. Andersom verlangen zij van ons wel bewijzen. Echter niets van alles wat de wetenschap tot dusver heeft ontdekt, is in tegenspraak met de Bijbel. Steeds meer wetenschappers komen zelfs tot de conclusie, dat er wel degelijk een intelligentie aan onze wereld en ons bestaan ten grondslag ligt. Dat alles door toeval zou zijn ontstaan, wordt steeds meer gezien als nagenoeg onmogelijk. Ikzelf ben wel een persoon die graag dingen uitzoekt en precies wil weten hoe zaken in elkaar zitten. Maar tot nu toe heeft de wetenschap mij niet kunnen overtuigen dat er geen God is. Integendeel juist, eerder zijn de wetenschappelijke ontdekkingen een bevestiging van Gods genialiteit.

Er zijn mensen die geloven in niets. Ja, ze geloven in de wetenschap en de evolutieleer. Maar na dit leven is er volgens hen niets, je moet het maar doen met de paar jaar op aarde hier. Daar komt ook de prestatiedrang uit voort, het iets willen bereiken, betekenen. Iets blijvends achterlaten, zodat na je dood de herinnering aan je blijft voortleven. Het gaat dan ook voornamelijk om de persoon zelf. Je goed voelen en het leuk hebben is heel belangrijk. Alles is toevallig en je eigen geluk moet je maken! Is je leven niet leuk en ben je niet belangrijk, op wat voor manier dan ook, dan is je leven volkomen nutteloos. Het is volkomen doelloos. De waarde van iemand wordt bepaald door zijn positie in de maatschappij. Het is dan ook volkomen begrijpelijk dat veel mensen hierdoor ongelukkig worden en zich verloren voelen. Maar hoe is het dan mogelijk dat velen die wel boven aan de maatschappelijke ladder staan en alles hebben, zich net zo verloren en ongelukkig voelen? Ook zij ervaren vaak een leegte in hun bestaan.  Is er dan toch iets?

 Meer mensen echter geloven wel dat er iets is. Dat er meer is tussen hemel en aarde.Een goddelijke macht, meerdere goden,  aliens, een scheppende intelligentie, het goede en goddelijke in ieder mens, een spirituele wereld.  Er zijn vele geloven en spirituele stromingen over de hele wereld. Het is van alle tijden dat de mens op zoek is naar dit iets. Er zijn echter ook veel verschillen tussen al die geloven en stromingen. Tegenwoordig zijn er ook veel mensen, die van mening zijn dat de overeenkomsten het belangrijkst zijn en dat de verschillen zijn ontstaan doordat verschillende volkeren en culturen de goddelijke openbaringen op hun eigen cultuurbepalende wijze hebben vormgegeven. Ze zoeken dan ook die aspecten uit al die verschillende religies die hen het meest aanspreken en vormen zo hun eigen godsdienst. Hier gaat het dan ook vaak om de persoon zelf. Om zijn/haar weg naar het goddelijke. Om de balans in zijn leven.
De grootste godsdiensten ter wereld geloven echter in één God. Een soevereine God, die boven alles en iedereen staat. Behalve deze overeenkomst zijn er ook vele verschillen tussen de drie godsdiensten, het jodendom, het christendom en de islam. Wat het er ook niet makkelijker op maakt, is dat deze godsdiensten zelf ook weer verschillende stromingen bevat. Als zoekend mens zou je door de bomen het bos niet meer zien. En in alle drie vind je oprechte godsmensen en mensen die waarachtig op zoek zijn naar God. Mensen die een voorbeeld zijn voor velen.

God die alles en iedereen geschapen heeft, die alles in zijn hand heeft. Allesomvattend, onaantastbaar en ongrijpbaar. Onveranderlijk en oordelend over iedereen. Hij die is, was en er altijd zal zijn. Na ons leven hier op aarde kunnen wij tot in de eeuwigheid aan zijn zijde onze tijd doorbrengen. Indien wij Hem echter alle eer toekennen en zonder zonde zijn, anders wacht ons een eeuwigheid in duisternis, de geestelijke dood. Maar hij wil echter niemand verloren doen gaan en zal daarom alles doen meewerken, zodat wij ons op Hem richten. Hij heeft het beste met ons voor en alles wat ons overkomt of wat we meemaken is onderdeel van Zijn plan voor ons. Hij heeft ons gemaakt omdat Hij van ons houdt, omdat Hij wil dat we bij Hem in Zijn Huis mogen wonen, voor altijd. Hij laat je echter zelf de keus.  Gehoorzaam zijn, of niet. Zondigen, of niet. Hij klopt aan ieders deur. Op vele manieren probeert Hij je te bereiken, via andere mensen, je geweten, dromen, de Bijbel, ervaringen, ontmoetingen, ga zo maar door. Hij klopt dus aan je deur, maar Hij zal nooit ongevraagd binnenkomen, je moet zelf de deur opendoen.

 Er is echter één heel groot verschil tussen het christendom en alle andere religies en spirituele stromingen. En dat is Jezus.

Er is bijna geen mens ter wereld die het bestaan van Jezus ontkent. Velen, religieuze en spirituele mensen, maar zelfs ook mensen die al het bovennatuurlijke ontkennen, erkennen Jezus als een man met een enorme wijsheid. Zijn wijze lessen en woorden staan als een huis. Geen enkel weldenkend mens kan ontkennen dat de wereld, de maatschappij er heel wat beter uit zou zien, indien Zijn wijsheid in de praktijk zou worden gebracht. Volgens velen een profeet, een groot spiritueel leider.

Maar volgens de christelijke leer is Jezus veel meer dan dat.

Volgens de andere religies is God (of het goddelijke) en het eeuwige leven te bereiken door gehoorzaamheid aan God, door goede daden. Een leven leiden zonder zonde is echter nagenoeg onmogelijk. God is rechtvaardig, onveranderlijk, niet beïnvloedbaar en zal geen overtreding of zonde ongestraft laten. Maar God is ook liefde. Hij houdt ontzettend veel van ons. Hij heeft ons niet gemaakt om ons verloren te laten gaan. Daarom heeft God een schitterend reddingsplan bedacht, al voor het begin der tijden. Al voor de geboorte van Jezus heeft God in zijn Woord aankondigingen hierover gegeven. Jezus is het vleesgeworden woord. In Jezus daalde God naar de mensen af. Jezus is de brug die de kloof, die door onze zonden tussen God en ons is ontstaan, overbruggen kan. Hoe? Jezus is een offer. Omdat God rechtvaardig is, moet Hij onze zonden bestraffen. Wij zijn schuldig en verdienen de straf, de dood. Tenzij iemand de straf van ons overneemt, een offerlam zonder gebreken. En dat heeft Jezus voor jou gedaan. De enige mens zonder zonde ooit, nam onze schuld op zich en werd gekruisigd en stierf. Hij onderging onze straf, zodat wij vrij zouden zijn. Zodat wij zonder schuld voor God mogen staan. Dat is ultieme liefde. God gaf zijn eniggeboren Zoon, zodat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Deze genade is het grootste geschenk dat je kunt ontvangen. En je hoeft er niets voor te doen, het is al gedaan, je hoeft het alleen maar te aanvaarden. En net zoals Jezus zal je dan opstaan uit de dood en voor eeuwig met Hem mogen leven. Maar het is jouw keuze, Hij heeft geduld, Hij wacht op je.

 Echter besef wel, Hij is de enige manier. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij is het antwoord op al je vragen. Het waarom van alles, het waarom van jou.

Waarom zou je dit geloven? Waarom zou je geloven dat Jezus is, wie Hij zegt dat Hij is?

Dat antwoord is heel eenvoudig. Waarom zou Jezus liegen over het feit dat Hij de zoon van God is, over Zijn Goddelijke Oorsprong? Leugens vertellen strookt niet met zijn rechtvaardige karakter en zijn oneindige wijsheid, beschreven in de Bijbel. Dan zou Hij toch een krankzinnige zijn, die door niemand geloofd werd, terwijl Zijn wijsheid heden te dage nog over de hele wereld wordt geroemd. Zo’n wijs man zou dan toch wel een beter verhaal weten te verzinnen, om niet het risico te lopen voor gek te worden versleten, zodat niemand meer naar zijn boodschap zou luisteren. Maar nee, heel eenvoudig vertelde Jezus gewoon de waarheid, gewoonweg omdat Hij niet anders kon, gezien zijn rechtvaardige natuur. En dat terwijl Hij wist dat Hij niet geloofd zou worden en vandaag de dag door velen nog steeds niet. Terwijl Hij wist dat het zijn dood zou worden, dat het moest gebeuren. Maar Hij gehoorzaamde aan Zijn Vaders plan. Uit liefde voor jou.


God is er, was er en zal er altijd zijn. God is de schepper van alles en iedereen. God schiep hemel en aarde. Ieder detail van het leven op aarde, van jouw leven.

Wat de evolutieleer betreft, waarin nog steeds vele gaten en onbeantwoorde vraagstukken zitten, niets van wat de wetenschap tot nu toe heeft ontdekt is in tegenspraak met de informatie in de Bijbel. Eerder is het een bevestiging van wat God ons door de Bijbel heen vertelt.

God heeft een plan met deze schepping. Met jou, met mij, met ons, de hele mensheid. Wij maken allemaal onderdeel uit van dat plan, niets is toevallig. Geen gebeurtenis, geen ontmoeting is toevallig, al is het nog zo kort en ogenschijnlijk onbelangrijk.

God heeft het totale plaatje. Als één grote puzzel of mozaïk, als een geweven kleed. Wij zijn als het ware in elkaars leven ‘geweven’, waarbij geen draadje, stukje onmisbaar is.  Wij zien echter maar een klein stukje en zullen daarom sommige dingen niet begrijpen. Ons leven, de geschiedenis in het algemeen. Maar Hij heeft het overzicht en alles onder controle.
Maar goed, ik snap dat je, na het lezen van dit alles, misschien denkt: Allemaal leuk en aardig, maar als ik naar de geschiedenis kijk en alle ellende die veroorzaakt is door het christendom, dan zet ik wel mijn vraagtekens bij die liefde van God!  Of wat je ook zo vaak hoort: Ja, zondags zitten ze met de neus vooraan in de kerk, maar ondertussen.......! Tja, ik kan me voorstellen dat je door sommige mensen waarschijnlijk niet het juiste beeld van een christen hebt kunnen vormen. Dat spijt me dan heel erg, maar helaas wij christenen zijn gewoon mensen, mensen met fouten en gebreken. Alleen beseffen wij dat wij niet perfect zijn en dat wij daarom Jezus heel hard nodig hebben. Ik weet ook dat er mensen zijn die wel naar de kerk gaan en zeggen christen te zijn, die uiterlijk ook alle 'regeltjes' volgen, maar die niet werkelijk proberen Jezus te volgen. Jezus daadwerkelijk volgen gaat met vallen en opstaan, al struikelend. Het is zeer moelijk om je eigen wil ondergeschikt te maken aan Gods wil en daarom maken wij fouten. Helaas, teveel fouten. Het klinkt misschien heel tegenstrijdig, maar hoe meer dat je lukt, des te meer vrijheid je zult ervaren. Ik daag je uit, probeer maar eens! Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn!

1 opmerking:

  1. Als ik het goede wil doen is het kwade steeds aanwezig. Hoe hard ik ook probeer. Net als Paulus. Dan twijfel ik of ik wel genoeg wil. Probeer ik mezelf dan niet voor de gek te houden door te geloven dat Jezus zich voor mij geofferd heeft. Is het niet meer dat God alles geschapen heeft, dat wij dus onderdeel zijn van hem en zijn alomtegenwoordigheid. En dat God mijn wil stuurt. Zijn wij eigenlijk wel individuen met een eigen wil en niet een gedachte-woord-schepping van God die denkt zelfstandig te zijn en zelfstandig te kunnen kiezen(voorzienigheid)? Zijn wij als schepping van God niet een manier van God om door ons eerst de "keuze" tegen zijn liefde te maken, vervolgens ons tot hem te keren. Zijn wij dan niet een manier die God bedacht om echte liefde te ervaren, want liefde is pas liefde als iemand een eigen wil en keuze heeft. Dit echter speelt zich af binnen de alomtegenwoordigheid van God, waarvan wij ook een onderdeel zijn. Is alles dus wel wat het lijkt? JM

    BeantwoordenVerwijderen