woensdag 23 maart 2016

Oorlog

Er gebeurt veel in de wereld op dit moment. Veel landen zijn in oorlog en terreuraanslagen zijn aan de orde van de dag. De terreurdreiging komt steeds dichterbij en de angst voor oorlog neemt toe. Als gevolg hiervan worden tolerantie en menslievendheid verdrongen door egocentrisme, racisme en haat. Puur geloof vertegenwoordigd door liefde en vrede wordt overschaduwd door fanatici die haat en geweld prediken en verheerlijken.  Goedheid en rechtvaardigheid worden door slechtheid en ogenschijnlijk volstrekte willekeur ondergesneeuwd.
Lieve mensen,  ik wil jullie niet bang maken of jullie angst belachelijk, maar angst voor oorlog is volstrekt overbodig en zeer naïef.  Want wij zitten, ook hier en niet alleen ver weg,  allang midden in een oorlog.  Een oorlog die al eeuwenlang woedt. Een oorlog waarvan jij de inzet bent. Er wordt gevochten voor jouw leven.  Boven onze hoofden is er een hevige strijd gaande in de hemelse gewesten. Mensen wordt toch wakker.  Alles wat er nu gebeurt en nog gaat gebeuren staat allang vast en staat geschreven. Dat betekent ook dat het hier nog veel erger gaat worden,  maar dat betekent ook dat de uitkomst vaststaat.  En dat, lieve mensen,  betekent ook dat wij niet bang hoeven te zijn, want de overwinning staat vast.
Heb jij geen idee waar ik het over heb? Pak dan eens een Bijbel.  Zie hoe Satan al sinds het begin der tijden ons mensen manipuleert en tegen elkaar uitspeelt op een ongelooflijk geniepige manier. Zie hoe Satan’s leugens zijn verworden tot waarheid en de mensen verwijderen van God. Zelfs vele christenen, die wel beter moeten weten en de waarheid kennen, trappen in zijn geraffineerde leugens. Worden door Satan misbruikt om verwarring en verdeeldheid te creëren onder de medechristenen en in de wereld.  Vaak geheel onbewust. Kijk maar naar de kerkgeschiedenis en kijk maar eens naar de kerken van nu! Mensen doen en zeggen vaak dingen in Gods naam, maar hebben niet in de gaten dat ze in de valkuil van Satan zijn gelopen en slechts nog een pion zijn in zijn wrede en valse spelletjes. Helaas,  vele dwaalleren worden aangehangen en Satan lacht in zijn vuistje.    Maar zie ook Gods oneindige Liefde en Zijn genadige reddingsplan. Zie hoe Jezus zal overwinnen. Maar de tijd dringt!  De heftige en gruwelijke eindstrijd staat voor de deur. Ook voor jouw deur.  Het is vijf voor twaalf.  Maak nu de radicale keuze voor een vooruitzicht zonder angst op een hemelse toekomst.
Net als jullie vind ik de wereld geen fijne plek meer.  Ik word verdrietig van de hardheid,  zedeloosheid en liefdeloosheid. Al het mooie liefdewerk lijkt een druppel op een gloeiende plaat en gewone alledaagse dingen volkomen zinloos.  Maar met het verdriet is er ook de blijde verwachting van Onze Heer, omdat steeds duidelijker wordt dat Hij in aantocht is. Het kan mij niet snel genoeg gaan. Kom Heer Jezus,  kom maar gauw.