donderdag 18 februari 2016

De excellente dienaar

De excellente dienaar, het lijkt een tegenstelling.  Excellent is ergens in uitblinken en een dienaar is een ondergeschikte.  Bij het woord dienaar denken mensen vaak aan iemand die in dienst is bij een ander. Ondergeschikt aan die ander en opdrachten van zijn meerdere moet hij uitvoeren.
In de Bijbel is dit echter geheel anders. Wij zijn alleen ondergeschikt aan God en Zijn Woord. Alleen de Here Jezus is onze meerdere, niet andere mensen. Maar Jezus geeft ons wel de radicale opdracht om elkaar te dienen. Hij vraagt van ons om geheel vrijwillig ons ondergeschikt te maken aan het belang van de ander. Ons ego als een offer opzij te zetten om de ander te verhogen. Dit is liefhebben zoals Jezus liefheeft.
Dit gaat dwars in tegen de ik-gerichte maatschappij waarin wij nu leven. De maatschappij waarin zelfontplooiing bijna een heilig recht is en de waarde van een individu wordt bepaald door succes en positie. In de wereld heerst een hiërarchie en als je onderaan de rangorde staat roept dat vaak weerzin en verzet tegen het gezag op of juist een gelatenheid en apathie. Bovenaan de hiërarchie zie je eerder een zelfvoldaanheid en arrogantie.  
De opdracht van Jezus vraagt dan ook om een enorme nederigheid. Nederigheid is echter ook zo’n woord wat vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt. Een nederig persoon is geen sloofje, niet iemand met een laag zelfbeeld. Het is juist iemand met een gezond zelfbeeld, die zichzelf goed kent en zich bewust is van zijn waarde. Maar het is niet iemand die uit is op eer en macht. Dat heeft hij immers ook niet nodig, omdat ,vanuit zijn gezonde zelfbeeld, hij dit niet nodig heeft om zich waardevol te voelen.
Omdat wij als christenen toch in deze wereld leven, levert dit in menige kerk en bij veel mensen toch wel de nodige verwarring op over hoe nu op de juiste manier te dienen. Helaas zie je het dan toch vaak fout gaan. Mensen die toch behoefte hebben aan een schouderklopje, waardering en respect, die dan op zoek gaan naar eer of macht. Of mensen die vanuit een valse nederigheid geen nee durven zeggen en zichzelf overvragen, die doen wat ze denken dat er van hun verwacht wordt of omdat iets nu eenmaal gedaan moet worden. Of mensen die teveel naar anderen kijken, opkijken zelfs, zichzelf daarmee vergelijken en dan tot de conclusie komen dat ze toch niets kunnen.
Wanneer wij aan een bediening beginnen is het goed om onze motivatie voor deze bediening eens goed onder de loep te nemen.  Maar ook als wij al een tijdje in een bediening staan is het goed om eens kritisch te kijken naar onze houding in deze bediening.
Zijn we een wereldse dienaar of een Bijbelse dienaar?  Zijn we oprecht nederig?  
Doen we iets uit verantwoordelijkheidsgevoel of uit liefde voor Jezus en zijn gemeente,  onze broers en zussen?
Kennen we onze grenzen en onze beperkingen? Kennen we onze kracht?
Vergelijken we onszelf met anderen,  waarbij de vergelijking in ons nadeel uitvalt,  wat ons vervolgens hindert in ons handelen?
Of valt de vergelijking in ons voordeel uit, wat ons ego streelt en ons trots maakt?
Zijn we afhankelijk van schouderklopjes om goed te functioneren? Zijn we geconditioneerd door beloning en vinden we ‘voor wat, hoort wat’?
Doen we iets waar we goed in zijn?  Waar God ons als het ware voor gemaakt heeft?
Dit laatste is heel belangrijk,  want als je iets doet waar je goed in bent, waar God je de gaven en talenten voor heeft gegeven, waar je een passie voor hebt, dan zul je gezegend worden in je bediening. Je zult kracht en energie ontvangen om vol te kunnen blijven houden en vrucht dragen. Maar wel met een nederig hart en een nederige houding, om niet in de valkuil van trots en hoogmoed te vallen.
Mensen die wel vaker mijn stukjes hier lezen, weten dat ik het wel vaker over zelfbeeld heb. Volgens mij is het goed om zelfonderzoek te doen. Om in kaart te brengen wat je goede en slechte kanten zijn. Om te weten wat je overtuigingen zijn. Wat je bron is. Wat je drijfveren zijn. Wat je motivatie is. Wat je passies zijn. Van welke dingen raak je in een flow wanneer je er mee bezig bent.  Wat is je droom. Welke gaven en talenten heb je. Wat is je karakter, je temperament. Het is goed om te begrijpen wat de invloed van je levenservaringen, positief of negatief, heeft gehad op je persoonlijkheid. En welke invloed jouw persoonlijkheid heeft op jouw omgeving.
Ik ben er van overtuigd dat God enorm veel van je houdt. Dat Hij een prachtig beeld voor ogen had toen Hij je maakte en dat Hij niets liever wil dan dat je bent zoals Hij je bedoeld heeft. Dat Hij wil dat je een gezond zelfbeeld hebt, bewust van je eigen waarde en de waarde van de ander, zodat je ook in staat bent om lief te hebben en om te dienen. Hij zal daarvoor alles gebruiken, je genen, je omgeving, alle goede en slechte ervaringen. Niet dat Hij de slechte dingen heeft gewild, maar Hij zal ze wel ten goede gebruiken. Juist daar waar jij je kwetsbaar voelt, zal Hij dat als een kracht gebruiken om een ander in zijn zwakte te ondersteunen.  Alles om je te vormen tot de beste jou. De excellente jou. Zodat je een excellente dienaar kunt zijn. Vanuit de volmaakte liefde en genade voor jou, mag jij dit weer uitdelen aan je naaste, om zo God de eer en dank te geven die Hij verdient.